EGE 2019 | LABORAL KUTXA

JASANGARRITASUNA

2019a izan da jasangarritasunak finantza-sektorearen pentsamoldea eraldatu duen urtea. Inflexio-puntu bat gertatu da bai bankuen alorreko araugintzan, bai sektoreko ekimenen bidez eta bai inbertsio gizartearekiko arduratsuarekin zerikusia duen orotan. Jarduerak gizartean duen eragina, gobernamendu korporatibo ona eta, bereziki, finantzek krisi klimatikoaren aurkako borrokari egiten dioten ekarpena protagonistak dira, gaur egun, agenda, ekimen eta proiektuetan.

Ondorengo orrialdeotan, LABORAL Kutxak etorkizun jasangarriagoa lortzeko 2019an zehar egindako ekarpenaren berri eman nahi dugu.

EGE 2019 | LABORAL KUTXA
2022ra arte gidatuko gaituen gogoeta egin dugu 2019an. Horren arabera, LABORAL Kutxaren elementu estrategikotzat hartu dugu jasangarritasuna.
Gogoetaren ondorioz, jasangarritasunaren arloko 10 helburu neurgarri lortzeko konpromisoa hartu dugu.

ESTRATEGIA

1.Entitatearen estrategian jasangarritasun-irizpideak txertatzea.

INGURUMENA

2.Paper-kontsumoa % 30 murriztea, gure jardueran erabiltzen dugun baliabide nagusia baita.

3.LABORAL Kutxak atmosferara isurtzen duen C02a % 75 jaistea, karbono-aztarna minimizatuz.

PRODUKTUA

4.Inbertsio gizartearekiko arduratsuari lotutako irizpideak aplikatzea Gestoreak, aseguru-etxeek eta Altxortegiak gestionatutako aktiboen % 100ean eta arriskuak ematean.

5.Linea edo produktu bereziak sortzea ekonomia eta kontsumo jasangarri edo eraginkorra finantzatzeko (finantzaketa berdea).

BERDINTASUNA

6.Epealdiaren amaieran, emakumeek LABORAL Kutxaren zuzendaritza-postuen heren bat betetzea gutxienez.

7.Gizonen eta emakumeen batez besteko lan-indizeen arteko aldea (antzinatasuna barne hartuta) % 10etik beherakoa izatea.

GIZARTEA

8.Gure irabazietatik 75 milioi euro (metatuak) gizartera bideratzea.

9.2.000 pertsonaren autoenplegua sustatzea Gaztenpresa Fundazioaren bidez, 1.200 negozio-ideia gauzatzen lagunduz, abian jartzen direnetik finkatu arte, finantzaketa eta negozio-plana barne hartuta.

HORNITZAILEAK

10.Gure enpresa hornitzaileei egiten dizkiegun erosketen % 40 gertuko enpresei egitea.

EGE 2019 | LABORAL KUTXA

NORENA DA
LABORAL KUTXA?

KAPITAL SOZIALA 2019-12-31N

759,6 M€

 • Lan-bazkideak
 • Bezeroak - Pertsona fisikoak
 • Elkartutako kooperatibak
 • Bazkide laguntzaileak (erretiratuak)
EGE 2019 | LABORAL KUTXA

NAZIO BATUEN BANKA ARDURATSUAREN PRINTZIPIOAK SORTU ETA SINATU ZITUZTEN 130 BANKUETAKO BAT IZAN GINEN JOAN DEN IRAILEAN

Ekimen hori erreferentzia izango da sektorean. Helburua: finantza-sistemaren konpromisoa eta erantzukizuna zehaztea, etorkizun jasangarriaren alde egiteko, Garapen Jasangarrirako Helburuekin (GJHekin) eta klima-aldaketaren inguruko Parisko Hitzarmenekin bat. Printzipio horiek etorkizuneko banku-sistema jasangarrirako esparrua sortzen dute, eta gizarteari nolako ekarpen positiboa egiten dion erakusten.

EGE 2019 | LABORAL KUTXA

NAZIO BATUEN
BANKU-JARDUERA
ARDURATSUAREN PRINTZIPIOAK

 • 1. Lerrokatzea. Eraginik handiena dugun arloetara bideratuko ditugu gure ahaleginak, eta gure estrategia komertziala gizabanakoen beharrekin eta gizartearen helburuekin lerrokatuko dugu, horiekin koherentea izan dadin eta horiek betetzen lagun dezan.
 • 2. Eragina. Gure eragin positiboak handitu eta negatiboak txikitu egingo ditugu, eta gure jarduera, produktu eta zerbitzuen ondorioz pertsonentzat eta ingurumenarentzat sortzen ditugun arriskuak kudeatuko ditugu.
 • 3. Bezeroak eta kontsumitzaileak. Alentaremos prácticas sostenibles y actividades económicas que creen prosperidad compartida para las generaciones actuales y futuras.
 • 4. Alderdi interesdunak. Alderdi interesdunei kontsultatu, eta haiekin parte hartu eta lankidetzan jardungo dugu modu proaktiboan, gizartearen helburuak betetzeko.
 • 5. Gobernantza eta helburuen ezarpena. Helburu horiek gobernu eraginkorraren eta banku-kultura arduratsuaren bidez ezarriko ditugu, anbizioa eta erantzukizuna erakutsiz.
 • 6. Gardentasuna eta erantzukizuna. Printzipio horien ezarpena aldian behin berrikusiko dugu, eta gardenak eta arduratsuak izango gara geure eragin positibo eta negatiboetan nahiz gizartearen helburuak betetzeko egiten dugun ekarpenean.

1.JASANGARRITASUNA
ETA BEZEROAK

EGE 2019 | LABORAL KUTXA

PRODUKTU ARDURATSUAK

TXARTELAK
52.670 €
Medicus Mundira, Caritasera eta Ikastolen Elkartera bideratutako zenbatekoa, Affinity txartelen bidez.
KONTUA
13.834 €
Nazioarteko lankidetzaproiektuetarako (Zaporeak, Mundukide, Alboan eta Medicus Mundi) emandako zenbatekoa, SLK libretaren bidez.

LABORAL KUTXA KONPROMISO IF INBERTSIO-FONDOA

Inbertsio gizartearekiko arduratsuaren bidean aurrera egiteko asmoari helduta, gure bezeroek fondo etiko eta solidario hau harpidetzeko aukera dute. Ezaugarri hauek ditu:

 • Inbertsioak aukeratzeko orduan, ingurumenari, gizarteari eta korporazioaren gobernamendu onari lotutako irizpideak hartzen ditu kontuan.
 • Solidarioa da; izan ere, bezeroei kobratzen dien gestio-komisioaren zati handi bat hiru GKEri ematen die LABORAL Kutxak (bezeroak aukeratzen du hiru horietatik zeini).

2019an, fondo horrek 44.155 € bideratu zituen hiru GKE hauetara:

Elizaren gizarte- eta karitate-erakunde horrek arreta eskaintzen die bazterketa-egoeran edo -arriskuan dauden pertsonei, eta gizarteratzen laguntzen die, bizimodu duina izan dezaten. Horretarako, egoera bidegabeak salatzen ditu eta pertsona guztien eskubideen alde egiten du lan.

Medikuntza garatzea eta osasuna zein medikuzerbitzuak sustatzea dira erakunde horren xedeak.

Garapenerako lankidetzako GKEa da. Mondragoneko esperientzia kooperatiboa partekatzen du eta produkzioaren alorreko egitarauak sustatzen ditu, pertsonen ahalmenak sendotuta eta lanaukerak sortuta.

EGE 2019 | LABORAL KUTXA

Gure bizimoduaren digitalizazio geldiezina dela eta, ingurune berrira egokituz joateko ahalegina egin behar du LABORAL Kutxak. Baina, aldi berean, pribatutasunaren babesarekin eta datuen eta eragiketen segurtasunarekin lotutako arriskuak eta kezkak ere azaldu dira.

Arrisku horien aurkako babesa hobeto bermatzearren, Datuen Babeserako Batzordea sortu da 2019an.

EGE 2019 | LABORAL KUTXA

ZERBITZUAREN KALITATEA

Enpresa garen aldetik bezeroei zerbitzu-kalitate bikaina eskaintzea da gure helburuetako bat. Merkatuko azterketa independenteen arabera, sektorean lider izaten jarraitzen dugu.

  2016 2017 2018 2019
Banco Mediolanum - - - 8.35
Ing Direct 8.26 8.36 8.21 8.06
Banca March - 7.99 8.03 8.04
Bankinter 7.44 7.47 7.67 7.75
LABORAL Kutxa 7.69 7.72 7.83 7.73
Ibercaja 7.34 7.68 7.53 7.58
Caixabank 7.52 7.61 7.54 7.51
Grupo Coop. Cajamar 7.64 7.63 7.57 7.50
BBVA 7.51 7.52 7.65 7.48
Bankia 6.79 7.08 7.16 7.41
Abanca 7.45 7.32 7.35 7.41
Kutxabank 7.26 7.32 7.30 7.40
Banco Sabadell 7.43 7.49 7.47 7.32
Santander 7.22 7.04 7.22 7.29
Deutsche Bank 7.38 7.41 7.43 7.26
Liberbank 6.93 6.83 7.10 7.17
Unicaja Banco 7.17 7.16 7.25 7.07
Sektorea 7.33 7.39 7.45 7.48
EGE 2019 | LABORAL KUTXA

BEZEROARENTZAKO
ARRETA-ZERBITZUA

LABORAL Kutxaren Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuak bezeroek aurkeztutako kontsulta, kexa eta erreklamazioei erantzuten die. Aurreko urteko datuekin alderatuta, txikitu egin da zerbitzuaren jarduera. Hona hemen zerbitzu horren emaitzak:

Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua 2018 2019
Irekitako espedienteak 9.121 6.563
Eskatutako zenbatekoak (mila €-kotan) 1.671 1.218
EGE 2019 | LABORAL KUTXA

BULEGOEN BANAKETA GEOGRAFIKOA

 • LKren Partikularren Bulegoak
 • LKren Enpresen Bulegoak
 • Lagun Aroren bitartekaritza-bulegoak

2.GIZARTEA

EGE 2019 | LABORAL KUTXA

Kooperatiba bat gara eta gure emaitza banagarrien % 25 gizartean banatzen dugu zuzenean.

NOLA EGITEN DUGU?

LABORAL KUTXAN BERRIZ INBERTITUTAKOA

% 50 Erreserbetara

% 25 Kapitalera

GIZARTEARI ITZULITAKOA

% 10 Heziketako eta Sustapeneko Fondora

% 15 Kooperatiba arteko Fondo Sozialera

EGE 2019 | LABORAL KUTXA

NOLA EGIN DIOGU EKARPEN HORI GIZARTEARI 2019AN?

Kontzeptua Mila €-kotan
Enpresa kooperatiboak abian jartzeko eta finkatzeko elkartasunezko ekarpena (MONDRAGONen bidez) 14.227
Kooperatiben sustapena, MONDRAGONen bidez 6.593
Ekintzailetza eta Enpresa- eta lan-prestakuntza (Gaztenpresa Fundazioa) 331
Kultura-jarduerak eta bestelakoak 845
Euskararen eta euskal kulturaren sustapena 703
Laguntza-erakundeak eta garatzeko bidean dauden herrialdeetakoak 630
Nekazaritzako elikagaien sektorea 105
Guztira 23.437

23 M€

baino gehiago

gizarteari egindako
ekarpena 2019an

Halaber, LABORAL Kutxak jarduera burutzen duen lurraldeetan betetzen ditu zerga-obligazioak. Horrela, zerbitzu publikoei eusten eta gizartea garatzen laguntzen du.

ZERGAK ETA TRIBUTUAK (MILA €-KOTAN) SZ, BEZ, OHZ, EJZ 2018 2019
Guztira 21.209 26.760
EGE 2019 | LABORAL KUTXA

MONDRAGON

LABORAL Kutxa MONDRAGONeko kidea da, hau da, helburu ekonomikoak ez ezik, enpresaren jabea den plantillaren partaidetza eta autogestioa ere bultzatzen duten kooperatiba bazkidez osatutako talde bateko kidea.

2019an, LABORAL Kutxak bere emaitzetatik ia 22 milioi euro bideratu zituen Taldeari laguntzera, hain zuzen ere lanpostu berriak sortu eta daudenak finkatzeko eta hezkuntza- zein ikerkuntza-zentroei laguntzeko.

MILA EUROKOTAN 2018 2019
Ekarpenak itzultzea 20.060 21.786
EGE 2019 | LABORAL KUTXA

GAZTENPRESA FUNDAZIOA

Irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatua da Gaztenpresa. LABORAL Kutxaren gizarte-lanean txertatuta dago, eta enpresak eratuz enplegua sortu eta sendotuko duten ekimenak eta ekintzak sustatzea du helburu.

LABORAL Kutxak finantzatzen du enpresa-sorrera, MONDRAGON Korporazioaren, Eusko Jaurlaritzaren (Lanbideren) eta Europako Gizarte Funtsaren laguntzarekin.

2019an lagundutako
proiektuek,
bideragarritasun-fasea
gainditutakoan, hauek
sortu dituzte:
405
MIKROENPRESA
787
LANPOSTU
EGE 2019 | LABORAL KUTXA

Kirolak, kultura, gizarte-ekintza, euskara…

Ikusi nahi al dituzu LABORAL Kutxak 2019an babestutako ekimen guztiak denbora-lerro bakarrean?

3.GURE
PERTSONAK

EGE 2019 | LABORAL KUTXA

EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNA

LABORAL Kutxan 1997tik kezkatzen gaitu berdintasunaren gaiak, eta gure 4. Plana jorratu dugu 2019an.

PERTSONAK ADMINISTRAZIO-ORGANO GORENEAN

Urtez urte handituz doa ardurarik handieneko lanpostuetan ari diren emakumeen ehunekoa.

EMAKUMEAK ERANTZUKIZUNIK HANDIENEKO LANPOSTUETAN (%)

EGE 2019 | LABORAL KUTXA

SOLDATA-ARRAKALA

LABORAL Kutxan, lanpostu berdinean soldata bera jasotzen dugu langile guztiok. Gure kasuan, erantzukizun handiko lanpostuetan oraindik gizon gehiago egotea da soldata-arrakalaren arrazoia.

GIZONEN ETA EMAKUMEEN LAN-INDIZEEN ARTEKO ALDEA

Estatuan

% 27

EGE 2019 | LABORAL KUTXA

SOLDATAK ETA PRESTAKUNTZA

SOLDATA-DESBERDINTASUNA

Ibex 35eko enpresetan, plantillaren batez besteko soldata halako 123 da exekutibo nagusien soldata. LABORAL Kutxan, berriz, 3,6koa da aldea.

PRESTAKUNTZA

Gure plantillaren prestakuntzak hazkunde handia izan zuen 2019an, aurreko urtekoarekin alderatuta.

PRESTAKUNTZA-ORDUAK PERTSONAKO

EGE 2019 | LABORAL KUTXA

OSASUN-PLANA

Gure plantillaren osasuna zaintzeko eta bizi-ohitura osasungarriak sustatzeko plana jarri dugu abian 2019an. Elikadura, jarduera fisikoa edota laneko osasuna hobetzeko moduak lantzen ditu Zainduzek, pertsonen osasuna eta ongizate fisiko zein emozionala hobetzeko asmoarekin.

4.INGURUMEN-
IRAUNKORTASUNA

EGE 2019 | LABORAL KUTXA

2019an, AENORen auditoriaren ostean, ISO 14001 ingurumen-ziurtagiria berritu dugu beste 3 urterako.

KARBONO-AZTARNA

CO2-aren isuriak % 3,71 murriztu ditugu 2019an. Murrizketa horren zioa da, hein handi batean, Egoitza Nagusiko eraikinak girotzeko energia-iturri berriztagarriak erabiltzea: geotermia eta biomasa.

ISURTZEEN XEHAKAPENA, JATORRIAREN ARABERA. KARBONO-AZTARNA 2018 2019
1. irismena: isurtze zuzenak (gasolioa, propanoa…) 356 160
2. irismena: zeharkako isurtzeak (kontsumo elektrikoa) 3.717 3.616
3. irismena: zeharkako beste isurtze batzuk 963 1.069
Isuritako CO2 tonak guztira 5.036 4.849
EGE 2019 | LABORAL KUTXA

KONTSUMOAK

Jarraitzen dugu gure kontsumo nagusiak murrizten.

2018arekin alderatuta

 • % 2,72

  murriztu dugu
  elektrizitate-
  kontsumoa

 • % 7,22

  murriztu dugu
  paper-kontsumoa

5.TOKIKO BANKA

EGE 2019 | LABORAL KUTXA

LABORAL Kutxak presentzia duen lekuan bertan erosten ditu ondasunak eta zerbitzuak. Zehazki:

ONDASUN ETA ZERBITZUEN

 • % 96,4

  tokiko enpresei erosi diegu

6.NEGOZIO
IRAUNKORRA

EGE 2019 | LABORAL KUTXA

Aurreko orrialdeetan azaldutako guztiak ez du eragozten LABORAL Kutxa enpresa-proiektu bikaina ere izatea.

ENTITATEAREN KOPURU NAGUSIAK

* Bateratuak 2019-12-31n