2018KO EGE | LABORAL KUTXA

60 URTE
KONPROMETITUTA

2019an 60 urteko ibilbidea beteko du LABORAL Kutxak, eta bada urte horietan guztietan aldatu ez den zerbait: gizartearekiko konpromisoa.

Gizarte-erantzukizunak lotzen ditu kooperatibaren iragana eta etorkizuna. 2018an ere baliabideak bideratu ditugu kirol- eta kultura-babesletzetara, elkartasunezko ekintzetara, euskara eta euskal kultura sustatzera, enplegua bultzatzera eta ekintzailetza-proiektuetara (Gaztenpresa fundazioaren bidez).

Era berean, gizarte bidezkoagoa eta jasangarriagoa lortzeko ahaleginei eutsi diegu; izan ere, sendotu egin dugu emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko eta ingurumen-inpaktua murrizteko gure jarduna.

2018KO EGE | LABORAL KUTXA

BADA BESTE MODU BAT

LABORAL Kutxan, banka egiteko beste modu bat badela sinesten dugu, eta pentsaera horrek baldintzatzen ditu gure eguneroko erabakiak. Garen bezalakoak garelako jokatzen dugu horrela, kooperatiba garelako, eta badakigulako gure bezeroek beste modu bat dutela bizitzeko, lan egiteko, ekiteko, sortzeko eta bizitza ikusteko.

LABORAL Kutxan, jarduteko modu paregabea, pertsonala eta geurea dugu. Bezeroekiko harremana dago horren oinarrian, gardentasunak, konfiantzak eta tratu hurbil eta pertsonalizatuak bereizten duen harremana.

Etorkizunera begira dagoen entitatea gara, berritzailea. Gizartearekin eta aurrerapen kolektibo jasangarriarekin konprometitua, ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren alderdietan. Bestelako entitate bat, uste duena beti dagoela beste modu bat.

2018KO EGE | LABORAL KUTXA

ENTITATEAREN KOPURU NAGUSIAK

* Bateratuak 2018-12-31n

2018KO EGE | LABORAL KUTXA

NORENA DA
LABORAL KUTXA?

2018KO EGE | LABORAL KUTXA
Urtero, gizarte-erantzukizunari buruzko txostenaren laburpena aurkezten dugunean, bezeroei galdetzen diegu jasangarritasunaren ikuspegitik beraientzat zer den garrantzitsuena.
Hauek dira erantzunak, garrantziaren arabera:
1. Bezeroarekiko gestio arduratsua: aurrezki-produktu konplexuak azaldu eta saltzea, bezeroak gehiegi zorpetzea saihestea...
2. Zerbitzu-kalitatearen bikaintasuna: gardentasuna, adeitasuna, erroreak saihestea eta eragiketak azkar eta erraz egin ahal izatea
3. EGEari lotutako neurriak: kapitalak zuritzearen aurka; armagintza, jokoa eta pornografia ez finantzatzeko kontrola...
4. Pertsonen gestioa: genero-berdintasuna, lan-bizitza eta familia bateragarri egitea, soldata-mailak eta -tarteak...
5. Datuen eta eragiketen pribatutasuna eta segurtasuna babestea
6. Entitatearen kaudimena eta likidezia indartzea
7. Enpresa-ehunaren garapen ekonomikoan eta finantzarioan laguntzea: enpresak finantzatzeko hitzarmenak, ekintzaileei eta unibertsitateari laguntzea...

1. BEZEROAK

2018KO EGE | LABORAL KUTXA

DIGITALIZAZIOA

Gure bizimoduaren digitalizazio geldiezina dela eta, ingurune berrira egokituz joateko ahalegina egin behar du LABORAL Kutxak.

Jarraian ikusiko dugunez, bezeroekiko harremanetarako kanal hori oso azkar ari da hazten.

Internet erabiltzen duten bezeroak 2016 2017 2018
Online Bankako bezero aktiboak 338.954 365.137 397.264
Banka Mugikorraren erabiltzaileak 197.137 271.211 371.962
Alertetan aktiboak diren bezeroak 308.370 346.935 360.714
2018KO EGE | LABORAL KUTXA

Agertoki berri honek sekulako aukerak dakartza (ekonomikoak, sozialak, ingurumenaren arlokoak...); baina, aldi berean, pribatutasunaren babesarekin eta datuen eta eragiketen segurtasunarekin lotutako arriskuak eta kezkak azaldu dira.

Horiei aurre egiteko, 2018an «Datu pertsonalak babesteko eskuliburua» onartu dugu LABORAL Kutxan, eta Datuen Babeserako delegatua izendatu.

Era berean, Segurtasun Integralerako Plan Zuzentzailearen (SIPZren) garapenari eutsi zaio. Epe ertainean segurtasuna osotasunean (logikoa eta fisikoa) hobetzeko barne-ekimena da.

2018KO EGE | LABORAL KUTXA

ZERBITZUAREN KALITATEA

Bezeroei zerbitzu-kalitate bikaina eskaintzea da enpresa garen aldetik dugun helburuetako bat. Merkatuko azterketa independenteen arabera, sektorean lider izaten jarraitzen dugu.

  2018 Bilakaera
ING DIRECT 82,1 -1,5
BANCA MARCH 80,3 0,4
LABORAL KUTXA 78,3 1,1
BANKINTER 76,7 2,0
BBVA 76,5 1,3
CAJAMAR 75,7 -0,6
CAIXABANK 75,4 -0,7
IBERCAJA 75,3 -1,5
SABADELL 74,7 -0,2
2018KO EGE | LABORAL KUTXA

LABORAL KUTXAREN PRODUKTU ARDURATSUAK

Datuak kopurutan

TXARTELAK

53.117 €

Medicus Mundira, Caritasera eta Ikastolen Elkartera bideratutako zenbatekoa, Affinity txartelen bidez.

KONTUAK

14.319 €

Nazioarteko lankidetzako proiektuetara bideratutako zenbatekoa, S55 kontuaren bidez.

KREDITUAK

18.412 €

Energia berriztagarrietarako kredituetara bideratutako zenbatekoa.


POSTAMAIL

% 46,28

Postamail erabiltzen duten bezeroen ehunekoa.

ENPRESAK

415

Gaztenpresan sortutako enpresak.

ASEGURUAK

808

GKE-en Aseguruaren bidez aseguratuak.

2018KO EGE | LABORAL KUTXA

LABORAL KUTXA KONPROMISO IF
INBERTSIO-FONDOA

Inbertsio gizartearekiko arduratsuaren bidean aurrera egiteko asmoari helduta, gure bezeroek fondo etiko eta solidario hau harpidetzeko aukera dute. Ezaugarri hauek ditu:

  • Inbertsioak aukeratzeko orduan, ingurumenari, gizarteari eta korporazioaren gobernamendu onari lotutako irizpideak hartzen ditu kontuan.
  • Solidarioa da; izan ere, bezeroei kobratzen dien gestio-komisioaren zati handi bat 3 GKEri ematen die LABORAL Kutxak (bezeroak aukeratzen du 3 horietatik zeini).

2018an, fondo honek 29.000 € baino gehiago bideratu zituen hiru GKE hauetara:

Elizaren gizarte- eta karitateerakunde horrek arreta eskaintzen die bazterketa-egoeran edo -arriskuan dauden pertsonei, eta gizarteratzen laguntzen die, bizimodu duina izan dezaten. Horretarako, egoera bidegabeak salatzen ditu eta pertsona guztien eskubideen alde egiten du lan.

Medikuntza garatzea eta osasuna zein mediku-zerbitzuak sustatzea dira erakunde horren xedeak.

Garapenerako lankidetzako GKEa da. Mondragoneko esperientzia kooperatiboa partekatzen du eta produkzioaren alorreko egitarauak sustatzen ditu, pertsonen ahalmenak sendotuta eta lan-aukerak sortuta.

2018KO EGE | LABORAL KUTXA

BEZEROARENTZAKO
ARRETA-ZERBITZUA

LABORAL Kutxaren Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuak bezeroek aurkeztutako kontsulta, kexa eta erreklamazioei erantzuten die 1994az geroztik. Zerbitzuaren jardunak % 40,69 egin du behera aurreko urteko datuekin alderatuta, batez ere kexa eta erreklamazio gutxiago aurkeztu direlako hipotekamaileguak formalizatzeko gastuen inguruan. Hona hemen zerbitzuaren emaitzak:

Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua 2017 2018
Irekitako espedienteak 15.748 9.121
Eskatutako zenbatekoak (mila €-kotan) 6.523 1.671

2. PERTSONAK

2018KO EGE | LABORAL KUTXA

EMAKUMEEN
ETA GIZONEN
ARTEKO BERDINTASUNA

LABORAL Kutxan 1997tik kezkatzen gaitu berdintasunaren gaiak, eta dagoeneko gure 4. Plana ari gara jorratzen. Ondorioz, parekotasuna lortu dugu gobernu-organo gorenean, Kontseilu Errektorean.

 

PERTSONAK ADMINISTRAZIO-ORGANO GORENEAN

2018KO EGE | LABORAL KUTXA

SOLDATA-ARRAKALA

LABORAL Kutxan, lanpostu berdinean soldata bera jasotzen dugu langile guztiok. Gurean, ardura handieneko lanpostuetan gizon gehiago egotea da soldata-arrakalaren arrazoia; baina, txikituz doa.

GIZONEN ETA EMAKUMEEN LAN-INDIZEEN ARTEKO ALDEA

2018KO EGE | LABORAL KUTXA

SOLDATAK ETA PRESTAKUNTZA

LABORAL Kutxan, ondoen ordaindutako pertsonak duen soldataren eta plantillaren batez besteko soldataren arteko ratioa 3,61ekoa da, ordainketa- kontzeptu guztiak aintzat hartuta. Ibex 35 indizearen enpresetako batez bestekoari erreparatuz gero, 87koa da ratioa.

Gure plantillaren prestakuntzari dagokionez, 2018an Bidean programa jarri dugu abian. Sistema horrek pertsonak eta horien garapena ditu ardatz, eta pertsonak moldagarriak izatea, ekimena izatea eta etengabe ikasteko gai izatea sustatzen du, eta, horrekin batera, baita autoexigentziaren, erantzunkidetasunaren eta lankidetzaren kultura ere. Programa horren bidez, kultura-aldaketa eragin nahi dugu, agertoki enpresarial eta digital berrira egokitze aldera.

2018KO EGE | LABORAL KUTXA

OSASUN-PLANA

2018an, gure plantillari zuzendutako Zainduz osasun-plana jarri dugu martxan. Osasuna zaintzeko eta bizi-ohitura osasungarriak sustatzeko programa da. Elikadura, jarduera fisikoa edota laneko osasuna hobetzeko moduak lantzen ditu, LABORAL Kutxa Taldea osatzen dugun pertsonen osasuna eta ongizate fisiko zein emozionala hobetzeko helburuarekin.

3. JASANGARRITASUNA
INGURUMENEAN

2018KO EGE | LABORAL KUTXA

KARBONO-AZTARNA

Azken urteotan egindako inbertsioei eta abian jarritako planei esker, murrizten jarraitzen dugu atmosferara isurtzen dugun CO2 kopurua. Adibidez, Arrasateko zerbitzu zentralak girotzeko, geotermiaren eta biomasaren bidez lortutako energia berriztagarria erabiltzen dugu.

KARBONO-AZTARNA 2016 2017 2018
1. irismena: isurtze zuzenak (gasolioa eta propanoa) 144 57 25
2. irismena: zeharkako isurtzeak (elektrizitatea) 4.997 4.739 4.529
3. irismena: beste zeharkako isurtze batzuk 794 818 740
Isuritako CO2 tonak guztira 5.935 5.613 5.293
2018KO EGE | LABORAL KUTXA

URA

Era berean, instalazioak berritu ditugunez, nabarmen gutxitu dugu ur-kontsumoa.

EGOITZA NAGUSIKO UR-KONTSUMOA (M3-TAN)

4. GIZARTEA

2018KO EGE | LABORAL KUTXA

% 25

EMAITZA BANAGARRIETATIK ZUZENEAN
GIZARTERA BIDERATUTAKOAK

LABORAL KUTXAN
BERRIZ INBERTITUTAKOA

  • % 50 Erreserbak
  • % 25 Kapitala

GIZARTEARI
ITZULITAKOA

  • % 10 Heziketako eta Sustapeneko Fondoa
  • % 15 Kooperatiba arteko Fondo Soziala

2018KO EGE | LABORAL KUTXA

GIZARTEARI EGINDAKO EKARPENA

2018an, 21 milioi eurotik gorakoa izan da gizarteari egindako ekarpena.

Kontzeptua (mila eurokotan) Mila €-kotan
Enpresa kooperatiboak abian jartzeko eta finkatzeko elkartasunezko ekarpena (MONDRAGONen bidez) – Kooperatiba arteko Fondo Soziala - KFS (emaitza banagarrien % 15) 12.887
Heziketako eta Sustapeneko Fondoa - HSF (emaitza banagarrien % 10)
Kooperatiba-sustapena MONDRAGONen bidez (HSFaren % 68) eta beste helburu batzuk (Kreditu Kooperatiben Nazio Batasuna…) 5.841
Berregituratze eta Enplegu Sozietariorako Fondoa (BESF) 698
Ekintzailetza eta Enpresa- eta lan-prestakuntza (Gaztenpresa Fundazioa) 311
Kultura-jarduerak, oro har, eta bestelakoak 543
Euskararen eta euskal kulturaren sustapena 321
Laguntza-erakundeak eta garatzeko bidean dauden herrialdeetakoak 373
Nekazaritzako elikagaien sektorea 63
HSF GUZTIRA 8.150
KFS + HSF 21.037

Halaber, LABORAL Kutxak jarduera burutzen duen lurraldeetan betetzen ditu zerga-obligazioak. Horrela, zerbitzu publikoei eusten eta gizartea garatzen laguntzen du.

ZERGAK ETA TRIBUTUAK: SZ, BEZ, OHZ, EJZ… 2016 2017 2018
Guztira (mila €-kotan) 18.654 18.235 21.209
2018KO EGE | LABORAL KUTXA

MONDRAGON


LABORAL Kutxa MONDRAGONeko kidea da, hau da, helburu ekonomikoak ez ezik, enpresaren jabea den plantillaren partaidetza eta autogestioa ere bultzatzen duten kooperatiba bazkidez osatutako talde bateko kidea.


LABORAL Kutxak emaitzen 20 milioi euro baino gehiago bideratu zituen, 2018an, Taldeari laguntzera, lanpostu berriak sortu eta daudenak finkatzeko.
266

kooperatiba
independente eta
sozietate filial

80.818

lanpostu

15

ikerketa-
zentro


MILA EUROKOTAN 2016 2017 2018
MONDRAGONi guztira egindako ekarpenak 18.438 19.074 20.060
2018KO EGE | LABORAL KUTXA

GAZTENPRESA FUNDAZIOA

Irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatua da Gaztenpresa. LABORAL Kutxaren gizarte-lanean txertatuta dago, eta enpresak eratzearen bidez enplegua sortu eta sendotuko duten ekimenak eta ekintzak sustatzea du helburu.

LABORAL Kutxak enpresa-sorrera finantzatzen du, MONDRAGON Korporazioaren, Eusko Jaurlaritzaren (Lanbideren) eta Europako Gizarte Funtsaren laguntzarekin.

2018an lagundutako
proiektuek,
bideragarritasun-fasea
gainditutakoan, hauek
sortu dituzte:

415

MIKROENPRESA

eta 812 lanpostu.

2018KO EGE | LABORAL KUTXA
BERDINTA-
SUNA
INGURUMENA
KIROL- ETA
KULTURA-
BABESLETZAK
GIZARTE-
KONPROMISOA
ELKARTASUNA
ESKARAREN
BABESA
GAZTENPRESA
FUNDAZIOA

5. TOKIKO
BANKA

2018KO EGE | LABORAL KUTXA

LABORAL Kutxak presentzia duen lekuan bertan erosten ditu ondasunak eta zerbitzuak. Zehazki:

% 94,2

ONDASUN ETA ZERBITZU

tokiko enpresetan erositakoak

2018an aurrera egin dugu enpresa hornitzaileen gestioproiektuan. Proiektu horren barruan, Enpresaren Gizarte Erantzukizunerako Batzordeak dokumentu hauek onartu ditu, LABORAL Kutxak enpresa hornitzaileekin modu etikoan eta iraunkorrean lan egiteko asmoaren erakusgarri:

1. LABORAL Kutxaren erosketa arduratsuen politika.

2. Hornitzaileen kode etikoa.

3. Erosketa arduratsurako jokabide-kodea.